Köpvillkor

Köpvillkor Malmö Kemtvätt & Skrädderi 

1. Parter

Dessa köpevillkor (”Köpevillkoren”) gäller mellan Malmö Kemtvätt & Skrädderi och dig som kund.

Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till [email protected] med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort. Vår adress är;

Malmö Kemtvätt & Skrädderi 

Stora Varvsgatan 24B

21119 Malmö

Organisationsnummer 559299-1805

2. Giltighet

Genom att genomföra ett köp via hemsidan är följande avtal mellan kunden (dig) och Malmö Kemtvätt & Skrädderi bindande.

3. Konsumenttjänstlagen

Din beställning hos oss omfattas av konsumenttjänstlagen. Vi garanterar att eventuell lagning hos oss utförs av professionella skräddare. Skräddaren utför tjänsten fackmässigt, vilket innebär det som normalt förväntas av ett proffs. Alla produkter har gåtts igenom vid inlämning, dock kan mindre skada missas i enstaka fall. Maila då oss med bild så återkommer vi med lösning.

4. Beställning

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. Bekräftelsen fungerar som ett kvitto och där finner du alla uppgifter om produkter, pris, frakttjänst, fakturerings- och leveransadress. Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post. Det är ditt ansvar att se till att e-postadressen är korrekt ifylld och att noggrant kontrollera orderbekräftelsen efter eventuella fel.

5. Priser

Alla priser på hemsidan och i dessa Köpevillkor anges i SEK och är inklusive 12 procent moms. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

6. Leverans

Dina plagg lämnas in i vår lokal, alternativt att vår personal hämtar upp. Helt beroende på valt fraktsätt.

6.1. Leverans av beställningsbekräftelse

Beställningsbekräftelsen skickas till den e-postadress som angavs vid beställning. Mailet skickas från [email protected]. Om du inte mottagit länk för utskrift inom den utlovade tiden ber vi dig dubbelkolla skräpposten och söka efter ”Beställningsbekräftelse från Malmö Kemtvätt & Skrädderi ” innan du kontaktar oss.

6.2. Leverans av varor

Försändelsen skickas till dig med Postnord med någon av dessa två tjänster.

  • Paket som är mindre än 7cm i tjocklek skickar vi vanligtvis tillbaka med ”Postnord Varubrev 1a klass”, direkt till din brevlåda. Om paketet inte får plats i brevlådan hänger Postnord det på dörren.
  • Paket som är tjockare än 7cm skickas vanligtvis med tjänsten "Mypack Collect". Dessa paket går till det Postnord-ombud som är närmast adressen som angavs vid beställningen, eller annat ombud som du förvalt genom Postnords tjänster.

Vi tar inte ansvar för försvunna paket om det angivna telefonnumret eller adressuppgifterna inte tillhör beställare eller är felaktigt angivna.

Vår hantering av din beställning räknas som avslutad när försändelsen avlämnats på överrenskommen plats efter utfört arbete, eller upphämtad hos oss. Detta i enighet med § 6 i Konsumentköplagen (1990:932).

Aktuella mått för Postnords Varubrev kan du se här.

Mer info om Konsumentköplagen kan du se här.

7. Garanti

Du som kund har 6 månaders garanti på de reparationer som vi utfört. Garantin omfattar endast själva reparationen närområde. Eventuella skador som uppstår utanför detta området faller utanför vårt ansvar. Vi förstärker alltid extra yta runt själva skadan för att göra våra lagningar extra slitstarka. Garantin gäller inte om plagget använts/hanterats oaktsamt eller om det skadats av sådant som ett nytt motsvarande plagg hade skadats av.

8. Ångerrätt

I enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL 2005:59) har konsumenten som huvudregel ångerrätt. Avser distansavtalet en vara som tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller har en tydlig personlig prägel får konsumenten och näringsidkaren avtala bort ångerrätten.

I ditt meddelande ska ditt namn, e-postadress, ordernumret samt vilka tjänster som returneringen gäller framgå klart och tydligt. Konsumenten står för returfrakten. Returnera varan i originalförpackningen.

Vi förbehåller oss rätten att debitera 300 kr för den kund som väljer att utnyttja fraktsedel trots avbruten order.

Ångerrätten gäller inte;

  • Företag.
  • Om försändelsen som är kopplad till ordern har lämnats direkt till oss eller hämtats upp efter överenskommelse.
  • Det skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.
  • Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig.
  • Tjänster som har påbörjats och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.

10. Reklamation och klagomål

10.1. Besiktning

Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle en lagning ändå vara missad åtar vi oss att hjälpa med lagning eller erbjuda en subvention på produktens kostnad. En lagning kommer alltid att synas och för varje plagg görs en unik bedömning för att lagningen både ska bli subtil och slitstark (6 mån garanti).

Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara. Klagomålet ska skickas omedelbart (senast 14 dagar efter mottagen produkt) till [email protected] efter att defekten har upptäckts.

9.2. Reklamation

Som konsument har du som huvudregel rätt att reklamera en vara i tre år. Felet ska anmälas snarast efter att felet upptäckts. Repamera har bevisbördan för felet under garantitiden, därefter övergår bevisbördan på dig som kund att påvisa att felet uppkom till följd av en felaktig tjänst av Repamera. Du måste lämna meddelande om att varan är felaktig och hur den är felaktig eller att det föreligger dröjsmål på ett ändamålsenligt sätt. Vi har alltid rätt att laga eller avhjälpa en vara utan att behöva motivera detta.

Eventuella reklamationer ska meddelas till [email protected]. I meddelandet ska du ange ditt namn, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet. Om vi inte lyckas åtgärda felet återbetalar vi dig för den arbetskostnad vi debiterat i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid godkända reklamationer står vi för frakt. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att vårt arbete är korrekt utfört i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se.

11. Ansvarsbegränsning

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

Vid händelse av krig, naturkatastrof, eldsvåda, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse (force majeure) utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Repameras sida, som gör att Repamera ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, ska Repamera befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Överlag tas inte ansvar för eventuella förändringar av produkter eller produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

12. Produktinformation

Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter.

13. Ändringar i Köpvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. Köpvillkoren anses alltid accepterade i samband med ny order.

14. Tvist och lagval

Vid händelse av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se här.

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

15. Cookies och GDPR

För information om hur vi hanterar cookies och personuppgifter hänvisar vi till vår Integritets- och Cookiespolicy.

Grundad och kvar i Malmö. Vi jobbar hållbart och har alltid sett värdet av återanvända, reparera och tänka på miljön. Där av har vi sedan 2017 jobbar med Repamera. Vi är noga med lyssna på våra kunder och lösa era behov. Vi jobbar mycket med att använda kasserade textilier vid lagning och at underhålla vår maskinpark. Vi ser fram emot kunna underlätta arbetet med behålla plagg och textilier länge genom erbjuda våra tjänster även via internet. Vi ses!


© 2024 Malmö Kemtvätt & Skrädderi